Via Baltica - Östersjöns Highway 1

Via Baltica - Östersjöns Highway 1

Scenen

Ta vägen genom Baltikum ut i Europa. Eller stanna kvar i Baltikum! Lägg fördomarna om östra Europa en gång för alla på hyllan –  i dag talar vi om EU!  Få lite goda råd och inspiration för en resa på Via Baltica, som går genom alla tre länderna. En intressant, annorlunda och spännande väg och som lätt blir till en oförglömlig road trip.  

Föreläsning Caravan Stockholm 2018 - Via Baltica