DK-DOX

DK-DOX

Monternummer: H:06

DK-DOX AB erbjuder produkter för effektiv desinfektion av dricksvatten, och för  grunddesinfektion av vattentankar och rörledningar ombord på husbilar, husvagnar och fritidsbåtar.

DK-DOX är ett snabbverkande desinfektionsmedel mot mikroorganismer (dvs. bakterier, virus, alger och svampar) och inte minst mot biofilm.

DK-DOX produkterna är pH-neutrala och biologiskt nedbrytbara, vilket gör dem skonsammare mot utrustningen och mot miljön.