Norwegian Scenic Routes - Spår från vår tid

Norwegian Scenic Routes - Spår från vår tid

Scenen

Norge utvecklar 18 utvalda vägsträckor med design och arkitektur. De utvalda sträckorna går i natursköna områden längs kusten, fjäll och fjordar. Arkitekturen går igen i rastplatser, utsiktspunkter, servicebyggen, stigar, trappor och möbler längs vägarna. Designprogrammet påbörjades i mitten av 1990-talet och står färdigt till 2024. Meningen med satsningen är att få fler turister att semestra i Norge och därmed stärka näringsutvecklingen i distrikten. Konceptet med modern arkitektur i vacker norsk natur har redan gett resultat i det lokala näringslivet och fått stor internationell uppmärksamhet.

©Foto Jarle Wæhler/Statens vegvesen
Gullesfjord
©Foto Jarle Wæhler/Statens vegvesen
Hardangervidda
©Foto Tonje Tjernet/Statens vegvesen
Kleivhalsen
©Foto Steinar Skaar/Statens vegvesen

Trollstigen

Trollstigen
Arkitekt: Reiulf Ramstad/Arkitekter as Landskapsarkitekt Multiconsult ©Foto Jarle Wæhler/Statens vegvesen

Utsiktsplats Stegastein

Arkitekt: Todd Saunders/Saunders och Wilhelmsen ©Foto Vegar Moen