Ställ ut på Caravan!

 

För mer information, hallplan och bokning av monter kontakta vår projektsäljare:

Dennis Porumb
Ansvarig projektsäljare

dennis.porumb@easyfairs.com
+46 (0)8 506 650 40